Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

"Κάπνισμα; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ!"

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2014 - 2015), το οποίο βαδίζει πλέον προς το τέλος του, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΟΑΣΙΣ" σε συνεργασία με την Π/βάθμια Δ/νση Σερρών και το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων υλοποίησε σε 9 Δημοτικά Σχολεία του Νομού μας πρόγραμμα για την πρόληψη του καπνίσματος με τίτλο: "Κάπνισμα; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ!". Πρόκειται για ένα καινοτόμο παιδαγωγικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από τα Κέντρα Πρόληψης Θεσ/νίκης, Ροδόπης, Ξάνθης και το Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης με την υποστήριξη του ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών) και του ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο  Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά). Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Δ' - Στ') , καθώς η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο αποτελεί κρίσιμη περίοδο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και των στάσεων σχετικά με το κάπνισμα. Το πρόγραμμα δεν περιορίστηκε μόνο στα παιδιά , αλλά εμπλέκει και ευαισθητοποιεί τόσο τους εκπαιδευτικούς με την υιοθέτηση μιας πολιτικής για ένα σχολείο "ελεύθερο καπνού", όσο και τους γονείς με δραστηριότητες που επεξεργάζονται οι ίδιοι στο σπίτι.Αξιοποιήθηκε η βιωματική μάθηση, καθώς δίνεται  η δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην απόκτηση γνώσης, να ενισχύσουν την ικανότητα μάθησης και να γίνουν πιο υπεύθυνοι. Στόχοι του προγράμματος ήταν:

 • η έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση για τις συνέπειες του καπνίσματος
 • η αναγνώριση των αρνητικών προτύπων που επηρεάζουν στάσεις και αντιλήψεις των παιδιών
 • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της ανάδειξης αποτελεσματικών τρόπων έκφρασης ώστε να λέμε όχι σε ό,τι δεν συμφωνούμε με τους άλλους
 • η συνειδητοποίηση των ενηλίκων ως προς την επιρροή που ασκούν ως μοντέλα, στην ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών
 • Τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης "ΟΑΣΙΣ" θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για την άψογη συνεργασία που είχαμε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς καθώς και για την προθυμία με την οποία ανταποκρίθηκαν στα καλέσματά μας για συμμετοχή στη 15ωρη εκπαίδευση του προγράμματος. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους γονείς των παιδιών για τη συμμετοχή τους μέσα από τις δραστηριότητες στις οποίες τους καλέσαμε να συμμετάσχουν.  


Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση συγκρούσεων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη, 12 Μαϊου 2015, ο κύκλος των εποπτικών συναντήσεων με εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας,  οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση συγκρούσεων". Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο για πρώτη φορά εφαρμόζεται στα σχολεία του Νομού μας. Ξεκίνησε η εφαρμογή του την τρέχουσα σχολική χρονιά (2014 - 2015) που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και θα συνεχιστεί και το επόμενο σχολικό έτος (2015-2016), πάντα υπό την επιστημονική εποπτεία  των έμπειρων στελεχών του Κέντρου Πρόληψης "ΟΑΣΙΣ" , τα οποία φέρουν και την ευθύνη για την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 20 δημοτικά σχολεία από όλο το Νομό με μαθητές των Δ' και Ε' τάξεων. Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων (peer mediation)  ή σχολική διαμεσολάβηση (school - based mediation) ορίζεται η διαδικασία ειρηνικής επίλυσης μιας σύγκρουσης, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ 2 ή περισσοτέρων διαφωνούντων μαθητών με τη βοήθεια ενός τρίτου και ουδέτερου μαθητή - διαμεσολαβητή, μέσα από μια δομημένη διαδικασία στρατηγικών αντι-βίας με σαφή όρια, ενεργητική συμμετοχή και άμεση επικοινωνία των μερών, με σκοπό μια εποικοδομητική επίλυση της διαφωνίας. Πρόκειται για μια εναλλακτική πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστημα τιμωρίας.Η εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση συνομηλίκων αφορά στην εκπαίδευση μαθητών - διαμεσολαβητών στη διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα χρησιμοποιώντας δεξιότητες επικοινωνίας και συμπεριφοράς εντός ενός πλαισίου όπου υπάρχει ισότητα και σεβασμός όλων των διαφορετικών απόψεων, με σκοπό να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση από τους διαφωνούντες.
Στόχοι της σχολικής διαμεσολάβησης:

 •    η μείωση των βίαιων και αντικοινωνικών συμπεριφορών στο σχολείο
 • η μείωση των πειθαρχικών προβλημάτων
 • η βελτίωση του σχολικού κλίματος
 • η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας για τους μαθητές, στο οποίο αυτόνομα, δημιουργικά και εποικοδομητικά επιλύουν τις διαφορές τους
 • η ενδυνάμωση της ατομικότητας και ισότητας
 • η εύρεση δίκαιων και αποδεκτών λύσεων στις διαφωνίες
 • η ανάπτυξη μιας στρατηγικής ώστε τα παιδιά να διαχειρίζονται μ'αυτόν τον τρόπο και μελλοντικά τους προβλήματα
 • επιτρέπει στα παιδιά να γίνουν υπεύθυνα άτομα και υπεύθυνα μέλη του κοινωνικού συνόλου
 • Τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης "ΟΑΣΙΣ" θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τους οποίους συνεργάστηκαν, καθώς και Δ/νση Α/βάθμιας και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Α/βάθμιας για την συνεργασία και υποστήριξή τους στην επίτευξη στόχων που από κοινού έχουμε θέσει.