Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Σεμινάριο Β΄βαθμιας εκπαίδευσης για την Διαπολιτισμικότητα

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι με διαφορετικά μεταξύ τους εθνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά εγκαθίστανται στη χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί είτε είναι οικονομικοί μετανάστες είτε είναι πρόσφυγες. Η είσοδος όλων αυτών των ανθρώπων δημιούργησε μια νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις αυτής της νέας κατάστασης είναι επίσης πολύ σημαντικές. Πολλά σχολεία έχουν ήδη υποδεχθεί και έχουν εντάξει στις τάξεις τους μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών και άλλα, στα οποία ακόμα δεν έχουν ενταχθεί αλλόγλωσσοι μαθητές, είναι σημαντικό να προετοιμαστούν για την υποδοχή και ένταξη αυτών των μαθητών. Καθώς η πολυπολιτισμικότητα είναι πλέον μια πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία, το ελληνικό σχολείο είναι σημαντικό να προετοιμαστεί κατάλληλα και να διαφοροποιηθεί από τον μη επίκαιρο πλέον προσανατολισμό του της ομοιογένειας μέσα στην τάξη.
Στα πλαίσια αυτά το Κέντρο Πρόληψης "ΟΑΣΙΣ" σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Β' βαθμιας Εκπαίδευσης διοργάνωσε την Τρίτη 23/1 και ώρες 17:30 - 20:30 στο χώρο του Κέντρου, βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς β' βαθμιας εκπαίδευσης, με τίτλο: "Διαπολιτισμικότητα: πορεία για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, συνεργασίας και ανθρώπινων αξιών".
Οι στόχοι του σεμιναρίου ήταν:

  • ευαισθητοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφορετικότητα, το διαφορετικό πολιτισμό, τη διαφορετική εθνικότητα, τη διαφορετική κουλτούρα, την κατανόηση – ενσυναίσθηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι που βίαια εγκατέλειψαν τις εστίες τους και έγιναν πρόσφυγες
  • δημιουργώ σχέσεις – συνεργάζομαι
  • ανθρώπινα δικαιώματα - αξίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου