Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Έναρξη νέας ομάδας συμβουλευτικής γονέων

Το Κέντρο Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ»,  στα πλαίσια των δράσεων του,  προγραμματίζει την έναρξη ενός ακόμα νέου κύκλου Συμβουλευτικής Γονέων.
Στόχος των Ομάδων Γονέων είναι να ενισχύσουν τους γονείς στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου, στην κατανόηση των αναπτυξιακών σταδίων των παιδιών, στην ενδυνάμωση της δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών. Επίσης οι Ομάδες Γονέων συμβάλλουν έτσι ώστε οι γονείς να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους ώστε αυτά να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του σχολείου.
Ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία στους γονείς να μοιραστούν τις σκέψεις τους και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους.

Οι Ομάδες Γονέων διαρκούν 20 ώρες και πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα απόγευμα (για συνολικά περίπου 10 Δευτέρες) ή, αν υπάρχει ενδιαφέρον, κάθε Τετάρτη πρωί (για 10 περίπου Τετάρτες)  στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ.
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε  Ομάδα Συμβουλευτικής Γονέων  επικοινωνήστε με το Κέντρο «ΟΑΣΙΣ» στο τηλέφωνο 2321053222 από τις 9.30πμ-2.00μμ ή παραδώστε την εν λόγω αίτηση στον εκπαιδευτικό του σχολείου σας .Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ομάδες συμβουλευτικής γονέων αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους περί τα μέσα Οκτώβρη.
Θα  σας ειδοποιήσουμε άμεσα για την έναρξη της Ομάδας.

Όνομα Γονέα:…………………………………………………………………..……………….
Ηλικία παιδιού/ων:…………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο Γονέα:………………………………………………………………………………


                                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου